top of page

Globalvettregel 4: Se fattigdom i sammenheng med rikdom og makt

Del 4/9 av kampanje om Globalvettreglene.


I uke 1-9 i 2020 lanserer IU en tekst hver uke om hver av de ni Globalvettreglene. Tekstene er skrevet av både ansatte i folkehøgskolen og personer fra ulike organisasjoner/institusjoner som jobber med utdanning og/eller globale utviklingsspørsmål. Kampanjen er særlig relevant i forhold til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak fra oktober 2019, hvor ett av målene er aktiv bruk av Globalvettreglene innen 2021. IU håper at folkehøgskolene vil bli inspirert av tekstene og bruke Globalvettreglene i planlegging av aktiviteter og undervisning i skolens regi.

Forfatter til tekst om Globalvettregel 4 er Embla Regine Mathisen, leder av Changemaker. Her kan du laste ned teksten om Globalvettregel 4 i pdf-format. 

IU takker for alle tekstbidragene!Comentarios


bottom of page