top of page

Folkehøgskolene får mer penger: – En lettelse

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023 får folkehøgskolene økt ramme på 22,6 millioner kroner.

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, er lettet over at folkehøgskolene blir tilgodesett.

- Tekst av Julie Byberg Bø -

– Det er en lettelse at folkehøgskolene blir tilgodesett, men vi hadde selvsagt ønsket oss full prisjustering. I §4 i Folkehøyskoleloven står det at folkehøgskolene skal prisjusteres i tråd med kostnadsutviklingen. Derfor er det i grunnen bare rett og rimelig at Stortinget følger lovene de selv har vedtatt, sier daglig leder for Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.


Hvert år går over 7000 elever på folkehøgskole. De siste ni årene har Stortinget godkjent åtte nye folkehøgskoler for oppstart, og gitt rom for at enda flere elever kan velge skoleslaget.


– Folkehøgskolene er ikke bare et viktig pedagogisk år for mange ungdommer, men de er også solide og viktige arbeidsplasser lokalt i mange kommuner, sier Tingelstad Wøien.


Har tro på folkehøgskolene

I en vanskelig økonomisk tid for mange er dagens budsjettforslag tross alt gode nyheter for folkehøgskolene.


– Vi er glade for at kunnskapsminister Tonje Brenna snakker varmt om betydningen av folkehøgskole. Vi er selvsagt enda gladere når det vises i handling, sier Tingelstad Wøien.


I høst ble det lagt fram en norsk offentlig utredning (NOU) om folkehøgskolene, NOU 2022:16 Framtidas folkehøgskole som hadde høringsfrist 30. april.


– Vi har sendt vårt høringssvar til Kunnskapsdepartementet og er spent på videre oppfølging av framtidas folkehøgskole. Signalet regjeringen gir i Rnb gir håp om at det økonomiske grunnlaget for videre drift i framtida kommer på plass, sier Tingelstad Wøien.Her kan du lese Prop. 118 S om Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023 der folkehøgskolene tildeles mer: https://www.regjeringen.no/contentassets/2561f66481104220851f1153e927453a/no/pdfs/prp202220230118000dddpdfs.pdf
Comments


bottom of page