top of page

Demokratiseminar for unge ukrainere

7.-9. juni 2024, inviterer Nordisk Folkehøgskoleråd til demokratiseminar for unge ukrainere som oppholder seg i Norden. Seminaret skal være på Nansenskolen i Lillehammer, og er finansiert av Nordisk Ministerråd. Nå leter vi etter unge ukrainere som kan ha interesse av å være med på dette!

Hensikten med seminaret er å skape en samlings- og delingsarena for unge ukrainere som oppholder seg i Norden, og gi dem redskaper og kunnskap om både ytringsfrihet og demokratiske prinsipper og demokratibygging.


Med rot i folkehøgskoleforståelsen av dialog, danning og medborgerskap, vil de unge ukrainerne lære om en nedenfra-og-opp tilnærming til både demokrati- og relasjonsbygging. Seminaret vil også være en god mulighet for å knytte nettverk og dele både vanskelige og fine erfaringer med andre unge ukrainere, og kan inspirere til å tenke konstruktivt om fremtiden. Deltakelse er helt gratis, og alle reiseutgifter dekkes.


For å være med på seminaret, må man oppfylle et par kriterier:

  • Er ukrainsk statsborger

  • Er mellom 18 og 25 år

  • Oppholder seg nå i et nordisk land (i form av å bo, være, studere, jobbe, gå på folkehøgskole osv.)

  • Snakker ukrainsk, og forstår og behersker engelsk


Kjenner du eller vet du om en ung ukrainer som kunne ville hatt glede av å være med på dette? Send dem gjerne denne artikkelen eller referer til påmeldingsnettsiden.


Motivert søknad sendes inn via følgende link innen 10. mars: https://danishfolkhighschools.com/empowering-tomorrowInvitasjon og program - Demokratiseminar for unge ukrainere 7-9 juni
.pdf
Download PDF • 1.02MB
Comments


bottom of page