top of page

Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak
- Årlig bærekraftpris

Fra folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Folkehøgskolerådet henstilles til å dele ut en bærekraftspris til en av folkehøgskolene fra og med Rektormøtet i januar 2021. Det bør tas sikte på å gjøre dette årlig.

Informasjon om bærekraftpris til folkehøgskolene:

 

I folkehøgskolenes Bærekraftvedtak står det i siste kulepunkt at Folkehøgskolerådet henstilles til å dele ut en bærekraftspris til en av folkehøgskolene fra og med Rektormøtet i 2021. Det bør tas sikte på å gjøre dette årlig.

 

Siden Rektormøtet ikke ble arrangert i 2021, har Folkehøgskolerådet vedtatt at det deles ut to priser på Rektormøtet i juni 2022. 

Mottakere av prisen for 2020 og 2021 er:

  • Rønningen folkehøgskole (2020)

  • Sogndal Folkehøgskule (2021)

Les mer om prisutdelingen og juryens begrunnelse her.

 

Det er viktig å påpeke at hovedintensjonen med prisen er å motivere og inspirere folkehøgskolene til å jobbe for å nå målene i Bærekraftvedtaket, og at fokuset ikke er på konkurranse mellom skolene.

 

Firsten for å nominere skoler til bærekraftprisene for 2022 er 1. desember 2022.

Nomineringsskjema nederst på denne siden.

 

Kriterier for bærekraftpris til folkehøgskolene:

Prisen deles ut av Folkehøgskolerådet, på vegne av alle de fem nasjonale folkehøgskoleorganisasjonene (FHSR, NKF, FHF, IF og IKF).

 

Hvem kan nomineres:

Alle folkehøgskoler i Norge.

Målet med prisen er å motivere og inspirere folkehøgskolene til å jobbe for å nå målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak.

 

En prisvinner må tilfredsstille følgende kriterier:

  • Jobber målrettet med å nå de fire målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak.

  • Involverer alle ansatte og elever i arbeidet med å nå målene i Bærekraftvedtaket.

  • Har iverksatt nye tiltak som begeistrer og inspirerer, og støtter opp om ett eller flere av målene i Bærekraftvedtaket.

 

Pris:

Det utdeles en pris hvert år på det årlige Rektormøtet.

Prisen for 2022 deles ut på Rektormøtet i Trondheim i januar 2023.

Vinner av prisen får et diplom og et valgfritt tre som kan plantes ut på skolens område.

 

Slik søker du:

Fyll inn skjemaet nederst på siden. Legg gjerne ved kortfattede vedlegg med relevant dokumentasjon, f.eks. om tiltak og resultater, eller en anbefaling fra en ekstern aktør.

 

Søknaden må inneholde:

En begrunnelse for forslaget. Søkeren må redegjøre for hvordan skolen har arbeidet med målene i Bærekraftvedtaket i henhold til kriteriene.

Navn og kontaktinformasjon på skolen som nomineres til prisen.

Om søknaden sendes inn av andre enn skolen selv, må søknaden også inneholde kontaktinformasjon på forslagstilleren.

 

Søknadsfrist for prisen for 2022:

1. desember 2022 

 

Jury:

Juryen består av fem medlemmer. Folkehøgskolerådet utnevner tre medlemmer, og oppnevner to eksterne jurymedlemmer innen utdanning for bærekraftig utvikling og/eller klimaregnskap.

 

 

For spørsmål om bærekraftprisen, kontakt fhsr@folkehogskole.no

Nominering av folkehøgskoler til bærekraftprisen for 2022

Vennligst fyll ut samtlige spørsmål i skjemaet som er merket med *.
Eventuelle vedlegg sendes til fhsr@folkehogskole.no.

Merk e-post med "Nominiering til bærekraftprisen" og navn på skolen som nomineres.

bottom of page