top of page

Folkehøgskolenes bærekraftpris til Rønningen FHS (2020) og Sogndal FHS (2021)


Rønningen folkehøgskole og Sogndal folkehøgskule er de to første mottakerne av folkehøgskolenes bærekraftpris for 2020 og 2021. Prisen, som ble delt ut under Rektormøtet i Trondheim torsdag 9.juni, skal motivere skolene i det viktige arbeidet med å følge opp målene i folkehøgskolenes bærekraftvedtak fra 2019. På grunn av pandemien ble prisen for 2020 og 2021 delt ut samtidig.


Høsten for tre år siden vedtok styrene i de fem folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak for å inspirere de 86 folkehøgskolene i Norge til å jobbe aktivt for å nå FNs bærekraftsmål.


Rønningen Folkehøgskole - engasjerer elevene i kampen for klimaet

Rønningen folkehøgskole i Oslo får prisen for 2020 for sitt systematiske arbeid for å inkludere bærekraft på skolen, både blant elever og ansatte. Det kommer til syne i alt fra energisparende tiltak (skolen har blant annet Oslos tredje største solcelleanlegg), stort fokus på bærekraftig mat og strenge krav til hvilke leverandører skolen bruker. Elevene har også vist engasjementet sitt utad med banneraksjoner foran Stortinget. I starten av hvert skoleår får elevene også utdelt hvert sitt reisekort for å kunne bruke kollektivtrafikk i skolehverdagen.


Rektor ved Rønningen folkehøgskole, Ottar Nesje sier skolen er glade og takknemlige for å motta den aller første bærekraftprisen. Bærekraft er ikke nye nytt ved skolen, som har jobbet med temaet i nesten 20 år, helt siden de definerte verdiene sine som en Kristen, Grønn og Global skole.


- Jeg håper at denne prisen kan inspirere flere til å våge å tenke nytt, selv om det kanskje betyr at man må gjøre noen grep som kan være skumle – feks knyttet til studieturer, sa Mari Tesdal Hinze (ass. rektor) i sin takketale.

- Denne prisen vil gi oss mulighet til å klappe oss selv litt på skulderen. Men jobben er langt fra ferdig. For at grønn skal bli noe annet enn en tom verdi vi pynter oss med må vi fortsette å følge opp - med handling og engasjement. Det å motta denne prisen vil bidra til å holde engasjementet oppe hos oss på Rønningen, fortsatte assisterende rektor, og avsluttet med en oppfordring til skoleslaget:


- Om enda flere folkehøgskoler gjør enda mer på klimafeltet vil bety desto mer for engasjementet hos oss!


Sogndal Folkehøgskule - vil bli nullutslippsskole i 2030

Sogndal folkehøgskule får prisen for 2021, både for det de gjør på kort og lang sikt for å bli en mer bærekraftig skole.

Elevene høster blant annet epler og poteter til eget bruk og deltar i en bærekraftgruppe sammen med de ansatte. Gruppen har satt i gang flere utfordringer for å få elever, ansatte og lokalbefolkningen til å gjøre positive endringer. Skolen har også kuttet alle flyreiser og har en ambisjon om å bli nullutslippsskole i 2030.


Det var en tydelig stolt rektor, Ole Karsten Birkeland, som tok i mot prisen på Rektormøtet, på vegne av skolen.Her kan du lese mer om Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:Juryens begrunnelse for Bærekraftprisen 2020:

Folkehøgskolen som mottar prisen for 2020 har jobbet systematisk med å inkludere bærekraft på skolen, og vektlagt involvering av alle, både elever og ansatte. Bærekraft er integrert på alle linjene, herunder bruk av Globalvettreglene. Skolen har flere energisparende tiltak og stort fokus på bærekraftig mat, og setter krav til leverandørene sine gjennom å være Grønt Flagg og Fairtrade-skole. I tillegg til tiltak på skolen, involveres elevene i utadrettede prosjekter, som banner-aksjon for klima foran Stortinget. Summen av tiltakene og aktivitetene hvor alle involveres skaper begeistring både på skolen og hos juryen. Bærekraftprisen for 2020 går til Rønningen folkehøgskole.


Juryens begrunnelse for Bærekraftprisen 2021:

Folkehøgskolen som mottar prisen for 2021 har både langsiktige og kortsiktige visjoner for sin bærekraftsatsning – med mål om å bli nullutslippsskole i 2030, til mer kortsiktige tiltak som samarbeid med lokalsamfunn for innhøsting av epler og poteter til eget bruk. Skolen følger opp alle de fire målene i vedtaket gjennom sin bærekraftplan, og har en fin balanse mellom lokal forankring og globalt utsyn. Slik juryen ser det, har skolen fått et økt fokus på bærekraft etter at vedtaket kom i 2019, blant annet gjennom å kutte flyreiser, og etablering av en bærekraftgruppe for elever og ansatte. Gruppen setter i gang ulike «challenges» for å inkludere både elever, ansatte og lokalsamfunnet i ulike bærekraftstiltak – og bidrar slik både med konkrete tiltak, men også økt bevisstgjøring og samarbeid. Bærekraftprisen for 2021 går til Sogndal folkehøgskule.


Juryen:

Ann-Kristin Ytreberg (Stiftelsen Miljøfyrtårn)

Knut Straume (FN-sambandet)

Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet)

Andreas Melberg (NKF/IKF)

Angelina Christiansen (FHF)Comments


bottom of page