top of page

Bærekraftprisen 2023 til Fana Folkehøgskule

Årets vinner har kuttet CO2-utslippene sine med hele 84 prosent. Rektor sier oppskriften har vært å tenke helhetlig.

– For Fana folkehøgskole er prisen en solid anerkjennelse. Vi er veldig glade for å ha fått prisen, sier rektor Tore Haltli, ved Fana folkehøgskole.


Folkehøgskolenes bærekraftpris ble delt ut for fjerde år på rad under Rektormøtet i Stavanger tirsdag 16. januar. Fana folkehøgskule ble pekt ut som vinner.

Rektor ved Fana, Tore Haltli, var storfornøyd med prisen. Bilde: Julie B. Bø

Juryen bestod av representanter fra Miljøfyrtårn, FN-sambandet og folkehøgskolene sentralt. Jurybegrunnelsen er i bunnen av artikkelen.


– Det var utfordrende for juryen å velge ut en vinner. De tre skolene har alle gjort en solid innsats for å utvikle og implementere bærekraftige løsninger på sine skoler, sier Katinka Salomonsen Grane, rådgiver i Folkehøgskolerådet.


De to andre vinnerkandidatene var Fosen folkehøgskole og Seljord folkehøgskule.


Fosen folkehøgskole vant også en ærespris for sitt langvarige arbeid for bærekraft.


Store utslippskutt

Hensikten med prisen er å motivere folkehøgskolene til å jobbe for å nå målene i folkehøgskolenes felles Bærekraftvedtak. Et av målene er å redusere folkehøgskolenes klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030.


Fana folkehøgskule har redusert sine CO2-utslipp med hele 84 prosent.


– Prisen gir oss inspirasjon for å jobbe videre med bærekraft. Vi begynte arbeidet med dette da Bærekraftvedtaket kom i 2019, sier Haltli.


Skolen selv peker på to hovedgrunner til at de har fått til det drastiske utslippskuttet. De har både jobbet helhetlig og kreativt, i tillegg til å endre måten elevene reiser på når de er på studietur. Selv om skolen har implementert bærekraftige løsninger i mye av den daglige driften og praksisen, er det likevel flyreisene de har sett størst effekt på.


Helhetlig bærekraftsarbeid

Fana har hatt særlig fokus på å finne sin egen vei til en mer bærekraftig skole. Skolen har jobbet ut i fra egne vilkår og potensiale, og har involvert både pedagogisk-, kjøkken- og driftspersonell i å få på plass en varig kulturendring.


I stedet for å ha isolerte seminarer eller bærekraftdager, forsøker skolen også å ha bærekraft som en naturlig del av eksisterende og nye fag. Det har ført til utviklingen av flere linjefag og fellesfag som vekker nysgjerrighet og bevissthet om klima blant elever, og som har som mål å styrke elevenes tro på at både de og vi kan utgjøre en forskjell. Linjefagene jobber også med bærekraftperspektivet i forberedelser til studiereiser, hvor Globalvettreglene brukes aktivt.


Økologisk og bærekraftig kjøkken

Juryen ble ekstra begeistret for Fanas prioritering av kompetanseheving for kjøkkenpersonalet innenfor bærekraft. Prosessen mot et bærekraftig kjøkken på Fana, viser at et helt vanlig kjøkken kan ta gode bærekraftige grep uten å måtte øke bemanningen eller kostnadene, så lenge de som skal gjøre endringene får den kunnskapen og kompetansen som trengs.


Fanas kjøkken er nå sertifisert som økologisk serveringssted med valørmerket bronse.


 

Juryens begrunnelse

Fana har siden 2019 redusert sine klimautslipp med hele 84 prosent. Det har de fått til ved å arbeide visjonært og helhetlig for grønn omstilling av både drift, pedagogikk og kultur, og ved å systematisk følge strategiplaner for reduksjon av utslipp. Skolen har jobbet godt ut i fra eksisterende ressurser, og har involvert både elever og pedagogisk-, kjøkken- og driftspersonell i endringen. Det har blant annet ført til utviklingen av flere linjefag og fellesfag som vekker nysgjerrighet og bevissthet om klima blant elever. Spesielt nevneverdig er Fanas prioritering av kompetanseheving for kjøkkenpersonalet innenfor bærekraft uten å måtte øke verken bemanning eller kostnader.

 

Comments


bottom of page