top of page

Kampanje om Globalvettreglene - regel 1:

Vurder konsekvensene av valg og prioriteringer.


I uke 1-9 i 2020 lanserer IU en tekst hver uke om hver av de ni Globalvettreglene. Tekstene er skrevet av både ansatte i folkehøgskolen og personer fra ulike organisasjoner/institusjoner som jobber med utdanning og/eller globale utviklingsspørsmål. Kampanjen er særlig relevant i forhold til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak fra oktober 2019, hvor ett av målene er aktiv bruk av Globalvettreglene. IU håper at folkehøgskolene vil bli inspirert av tekstene og bruke Globalvettreglene i planlegging av aktiviteter og undervisning i skolens regi. 

Forfatter til tekst om Globalvettregel 1 er leder av den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland. Her kan du laste ned teksten om Globalvettregel 1 i pdf-format. Skriv gjerne ut plakaten og heng den på et synlig sted på skolen!

IU takker for alle tekstbidragene!Comments


bottom of page