Folkehøgskolerådet ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste.

  • Ansvar for samfunns- og myndighetskontakt på vegne av folkehøgskolene.

  • Forvalter økonomiske tilskuddsordninger.

  • Representerer alle folkehøgskolene (86 skoler).

Folkehøgskoleutvalget med symbol.JPG
Har du innspill til Folkehøgskoleutvalget?
Da kan du laste opp innspill under fanen med samme navn på utvalgets nettside.
Utvalgets mandat finnes her