Folkehøgskolerådet ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste.

  • Ansvar for samfunns- og myndighetskontakt på vegne av folkehøgskolene.

  • Forvalter økonomiske tilskuddsordninger.

  • Representerer alle folkehøgskolene (86 skoler, inkl. Nordiska folkhögskolan).

Folkehøgskoleutvalget med symbol.JPG
Folkehøgskoleutvalget legger fram sin utredning 31.oktober 2022. 
Utvalgets nettside finner du her.
Utvalgets mandat finnes her