Folkehøgskolerådet ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste. Folkehøgskolerådet har ansvar for samfunns- og myndighetskontakt på vegne av folkehøgskolene i Norge. Folkehøgskolerådet forvalter økonomiske tilskuddsordninger til blant annet bygg og pedagogisk utviklingsarbeid. Folkehøgskolerådet representerer alle folkehøgskolene i Norge (82 skoler).

Leder av Folkehøgskolerådet er Gunnar Birkeland

Folkehøgskolerådets sekretariat/administrasjon har kontorer sammen med de andre norske folkehøgskoleorganisasjonene i Brugata 19 i Oslo. 

Fhsr - Logo.fw.png