Folkehøgskolerådet ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste.

  • Ansvar for samfunns- og myndighetskontakt på vegne av folkehøgskolene i Norge.

  • Forvalter økonomiske tilskuddsordninger til blant annet bygg og pedagogisk utviklingsarbeid.

  • Representerer alle folkehøgskolene i Norge (84 skoler).

Folkehøgskoleutvalget med symbol.JPG
Har du innspill til Folkehøgskoleutvalget?
Da kan du laste opp innspill under fanen med samme navn på utvalgets nettside.
Utvalgets mandat finnes her