Folkehøgskolerådet forvalter og ivaretar folkehøgskolenes interesser ovenfor myndigheter og allmennheten. Folkehøgskolerådet skal legge til rette for samordning av folkehøgskolenes økonomiske, pedagogiske og administrative interesser, der det er til felles beste. Folkehøgskolerådet representerer alle folkehøgskolene i Norge (82 skoler). 

Daglig leder av Folkehøgskolerådet er Christian Tynning Bjørnø

Folkehøgskolerådets sekretariat/administrasjon har kontorer i Øvre Vollgate 13 i Oslo. 

Fhsr - Logo.fw.png