Folkehøgskolerådet ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste.

  • Ansvar for samfunns- og myndighetskontakt på vegne av folkehøgskolene.

  • Forvalter økonomiske tilskuddsordninger.

  • Representerer alle folkehøgskolene (86 skoler, inkl. Nordiska folkhögskolan).

Skjermbilde kombo.PNG
Opptaksutvalget har gjennomgått regelverket for opptak til høyere utdanning og la frem sin utredning 1. desember 2022.
Se overleveringen her. Les NOU-en her.