top of page

Folkehøgskolerådet ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste

  • Ansvar for samfunns- og myndighetskontakt på vegne av folkehøgskolene

  • Forvalter økonomiske tilskuddsordninger

  • Representerer alle folkehøgskolene (84 skoler, inkl. Nordiska folkhögskolan)

SISTE NYTT

bottom of page