top of page
Webinar om metoder i demokratisk dannelse 1. oktober 2021

Folkehøgskolerådet (FHSR), Noregs kristelige folkehøgskolelag (NKF) og Folkehøgskoleforbundet (FHF) inviterte til et webinar om metoder i demokratisk dannelse 1. oktober 2021. Målgruppen var ansatte i folkehøgskolen.

Geir Ertzgaard (Svalbard Folkehøgskole) presenterte metoden "Hele folkehøgskolen snakker" og Åse Schytte (Åsane Folkehøgskole) presenterte metoden "Ekko-kammer". Etter presentasjonene ble det gruppesamtaler og konkrete innspill til hvordan folkehøgskolene kan sette rasisme på dagsorden på egen skole.

 

Under kan du se opptak av Geir Ertzgaard og Åse Schytte sine presentasjoner

bottom of page