top of page

Webinarer 12. og 13. august for folkehøgskoleansatte

Webinar 12. august 2020 kl. 13:00 – 14:00:

DEMOKRATISK DANNELSE FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

Hvordan tilegner unge voksne seg kunnskaper og ferdigheter for en bærekraftig framtid i løpet av folkehøgskoleåret? Og hvilken rolle spiller demokratisk dannelse i dette? Eksempler på praksisorienterte undervisningsforløp og en samtale mellom lærere og tidligere elever i folkehøgskolen. Webinaret vil foregå på nordiske språk og målgruppen er personer som jobber innenfor voksnes læring i Norden.

Arrangør: Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) – nettverksgruppen «Bærekraftig utvikling»

Deltakelse på webinaret er gratis.

Webinar 13. august 2020 kl. 14:00 – 15:30:

UTFYLLING AV FOLKEHØGSKOLENES KLIMAREGNSKAPSSKJEMA

På dette webinaret vil Jan Vogt, miljørådgiver og daglig leder i Totalmiljø AS, ta en gjennomgang av skjemaet og veilede deltakerne på hvordan man fyller det ut. Webinaret passer for både dem som skal begynne å fylle ut og dem som har kommet i gang, men har noen spørsmål til skjemaet. Alle folkehøgskolene har fått tilgang til klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene for kalenderåret 2019 på www.miljofyrtarn.no. Fristen for innlevering er satt til 15. september 2020.

Målgruppe: Ansatte på folkehøgskolen som har ansvar for utfylling av klimaregnskapsskjemaet.

Arrangør: Ressursgruppa for oppfølging av Bærekraftvedtaket

Påmeldingsfrist: 10. august 2020.

Deltakelse på webinaret er gratis.
Σχόλια


bottom of page