top of page

Skuffet over manglende satsing på eksisterende folkehøgskoler

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2022 er skuffende for landets 84 folkehøgskoler.

– Vi savner en anerkjennelse av vår betydning som hjørnesteinsbedrifter over hele landet.


Folkehøgskolene i Norge har økt kraftig i popularitet de siste femten årene, og har lenge etterspurt en satsing på eksisterende skoler. Flere av folkehøgskolene tar imot langt flere elever enn hva de får statsstøtte for. Det er ikke holdbart i lengden.


Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, savner en satsing på dagens folkehøgskoler i Statsbudsjettet for 2022. Foto: Astrid Fuhr

- Signalene fra regjeringen er for oss et tegn på manglende forståelse for folkehøgskolenes rolle både pedagogisk og for landet, sier daglig leder for Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.


– Folkehøgskolene representerer ikke bare et viktig år for stadig flere ungdommer, men de er også hjørnesteinsbedrifter i mange kommuner. Vi er overrasket over at ikke regjeringen ønsker å la disse virksomhetene utvikle seg. Våre skoler representerer viktige arbeidsplasser i hele Norge, sier Tingelstad Wøien.

Eksisterende skoler på stedet hvil Inneværende skoleår er det rekordmange byungdommer som har startet på folkehøgskole på mindre tettsteder rundt om i landet. Folkehøgskolerådet mener det burde gjenspeiles med satsing i statsbudsjettet. Dagens folkehøgskoler ønsker seg flere godkjente elevplasser for å svare på veksten de har hatt over tid. I dag får skolene bare støtte for et fast antall elever, uavhengig av hvor mange elever som faktisk går på skolen. Elevantallet på eksisterende skoler er ikke endret via statsbudsjettet på mange år, alle nye elevplasser har gått til nye skoler. Eksisterende skoler blir dermed stående på stedet hvil.

– Vi er glade for at kunnskapsministeren snakker varmt om betydningen av et år på folkehøgskole for ungdom, men da er det også på tide å anerkjenne hvor viktig arbeidsplassene ved de eksisterende folkehøgskolene våre er, sier Tingelstad Wøien.


To nye folkehøgskoler Under regjeringen Solberg er det startet opp rekordmange nye folkehøgskoler. I neste års statsbudsjett ligger det inne midler til oppstart av ytterligere to nye: Øyrekka og Stavanger.

– Det er positivt at regjeringen satser på nye folkehøgskoler, og disse to vil være et flott supplement til dagens 84 folkehøgskoler, sier Tingelstad Wøien.

– Vi ønsker dem velkommen i folkehøgskolefelleskapet dersom de blir vedtatt opprettet i behandlingen av Statsbudsjettet.

Comments


bottom of page