top of page

Nordisk inspirasjonsbok for bærekraftig utvikling i voksenopplæring

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) sin nettverksgruppe om bærekraftig utvikling, hvor Folkehøgskolerådet er representert, har nylig publisert en virtuell inspirasjonsbok for dem som jobber innen voksenopplæring og vil undervise om, for og i bærekraftig utvikling.


På nettsiden for boken kan man velge tekster ut fra de 17 bærekraftsmålene og etter hvilket av de nordiske språkene man vil lese. Tekstene er skrevet av en rekke personer innen voksenopplæring, fra alle de nordiske landene. Noen tekster har en teoretisk innretning, mens andre har eksempler fra praksis.


Folkehøgskolerådet, ved Brita Phuthi, har bidratt med en tekst om folkehøgskolenes Globalvettregler og bærekraftvedtaket: https://nvl.org/inspirationshandbog/bidrag/folkehoegskolenes-globalvettregler


Lenke til inspirasjonsboken:


Commentaires


bottom of page