top of page

Kortkurs for ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv

Kunnskapsdepartementet har gjort endring i forskrift om kurs av kortere varighet i folkehøyskoleloven som gjør at det er mulig å få statstøtte til kortkurs for ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv. Forslaget til endring var på høring frem til 11. juni.


Kortkurs som folkehøgskoler kan få statstøtte til er:


a. kurs av kortere varighet rettet spesielt mot personer med dokumentert redusert funksjonsevne og deres nærmeste.

b. kurs av kortere varighet rettet mot innvandrerungdom dersom kursene har et klart definert integreringsformål.

c. kurs av kortere varighet rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv.


Den nye forskriften trer i kraft fra 1. august 2021.For hele forskrift til lov om folkehøyskoler, les her.Illustrasjonsfoto (Folkehøgskolene)

Comments


bottom of page