top of page

Innspill til forslag om endring i forskrift om kortkurs i folkehøgskolen

Folkehøgskolerådet sendte i juni inn sitt høringsinnspill til endring (tillegg) i forskrift om kurs av kortere varighet i folkehøgskolen.


Forslaget som var på høring går ut på at folkehøyskolene kan arrangere kurs av kortere varighet rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv, med statstilskudd. Forslaget er et tillegg til den nye forskriften om kortkurs som trådte i kraft 1. januar 2021.


Fristen for å sende innspill til Kunnskapsdepartementet var satt til 11. juni.


Folkehøgskolerådet støtter forslaget om at kortkurs også kan være rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv, men foreslår følgende tillegg i forskriften (merket i rødt):


c. kurs av kortere varighet rettet mot ungdom og unge voksne som har falt ut av skole og arbeidsliv i kortere eller lengre perioder.


Hele høringssvaret fra Folkehøgskolerådet kan leses ved å laste ned dokumentet under:


Høringssvar fra Folkehøgskolerådet om fo
.
Last ned • 111KB


Illustrasjonsfoto fra Wix

Comments


bottom of page