top of page

Innspill til Prop. 1 S (2022-2023) - Statsbudsjettet

Folkehøgskolerådet har utarbeidet skriftlige innspill til flere av komiteene i Stortinget. Hovedfokus er på Utdannings- og forskningskomiteen som har ansvar for folkehøgskolene i kapittel 253 i Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett. Høringen i Stortinget var mandag 24. oktober 2022.


Les vårt skriftlige innspill til Utdannings- og forskningskomiteen her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horingsinnspill/?dnid=28735&h=10004644


Våre viktigste innspill til komiteene er:


  1. Folkehøgskolene må prisjusteres: Regjeringen foreslår å ikke prisjustere skolene i sitt forslag. Dette utgjør et redusert tilskudd på omlag 28,5 millioner kroner til sammen for de 85 folkehøgskolene. Folkehøgskolerådet ber Stortinget i det minste prisjustere skolene når det ikke er foreslått blir justert for konsumprisvekst på 6,9% som utgjør omlag 70 millioner kroner.

  2. Mindre mangfold: Regjeringens forslag kan føre til mindre mangfold i folkehøgskolene. Dette fordi elever i folkehøgskoler får mindre i studielån enn studenter i universitet, høgskole og fagskole samtidig som at skolene ikke prisjusteres. Dette vil føre til høyere elevkostnad i folkehøgskolen og en stor mulighet for at det vil være flere elever som ikke ser seg i stand til å velge et år på folkehøgskole når ikke lånet kan dekke kostnadene til oppholdet.

  3. Likebehandling ved strømstøtte: Folkehøgskolene tilhører samme lov. Skoler som er i samme prisområde for strømstøtte må likebehandles. (Spilt inn til flere komiteer)

  4. Utjevningsordning i ny pensjonsordning: Innfør en provenynøytral overgangsordning ifb. ny hendelsesbasert premieberegning i SPK. (Spilt inn til flere komiteer)Comentarios


bottom of page