top of page

Husk å søke om Erasmus+ midler!

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Søknadsfrister 28.02.23 og 28.03.23.

Bilde fra erasmuspluss.no

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027. De støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i Europa, for både pedagogisk personell og studenter.


Ideen er at man gjennom mobilitetsprosjekter kan utveksle erfaring, og på den måten bygge ny kunnskap. I perioden 2021-2027 er de overordnede prioriteringene grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold. Både erfarne og mindre erfarne søkere er velkomne til å søke om midler.


Om du har en god prosjektidé for din skole på lur, så oppfordrer vi deg til å søke!Commentaires


bottom of page