top of page

Høringsinnspill til storingsmelding om nordisk samarbeid

Folkehøgskolerådet har nylig sendt inn et høringsinnspill til utenriks- og forsvarskomiteen til stortingsmelding 27 (2020-2021) Nordisk samarbeid.


Stortingmeldingen omtaler det nordiske samarbeidet i 2020, med vekt på arbeidet med å gjennomføre Nordisk ministerråds visjon 2030 og de tilhørende tre strategiske prioriteringene «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et sosialt bærekraftig Norden». Den tar også kort for seg nordisk samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, nordisk samarbeid med de baltiske landene og arbeidet med samfunnssikkerhet.


Folkehøgskolerådet skriver bl.a. at "folkehøgskolene er et helt særegent skoleslag i Norden med historiske røtter tilbake til midten av 1800-tallet. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å til å løfte fram og synliggjøre folkehøgskolene og deres arbeid for demokratisk dannelse og folkeopplysning. Å gå på folkehøgskole i ett av de nordiske landene vil bidra til økt forståelse av kultur, språk og samfunn på tvers av landene. Skoleslaget har som sine sentrale mål å bidra til folkeopplysning, demokrati, praktisk deltakelse, forståelse og mestring."


Folkehøgskolerådet argumenterer også for styrking av nordiske språk, forskning på folkehøgskole, tiltak for å hindre frafall i skolen, og tverrsektorielt samarbeid for bærekraftig utvikling, som viktige tema for nordisk samarbeid.


For å lese hele høringsinnspillet, se lenke under.

210427 Folkehøgskolerådets høringsinnspi
.
Last ned • 132KB

Comments


bottom of page