top of page

Høringsinnspill til nasjonal bærekraftplan

I Stortingets høring om Norges plan for å nå bærekraftmålene deltok Folkehøgskolerådet med skriftlig og muntlig innspill. Til tross for at Folkehøgskolene har et eget bærekraftvedtak og har et samlet og aktivt vedtak for arbeidet med bærekraft i skolene er ikke folkehøgskolene nevnt i Stortingsmelding 40 Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Vi inviterte derfor til samarbeid på tvers av sektorene og til å lære av folkehøgskolene.

Foto: Kunnskapsdepartementet


Comentários


bottom of page