top of page

Høringsinnspill om tilleggspoeng i folkehøgskolen

I april 2021 satte regjeringen ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til høyere utdanning. Folkehøgskolerådet har sendt inn et høringsinnspill til utvalget med klar tale om at folkehøgskolene må få beholde de to tilleggspoengene elevene i dag får for å fullføre ett folkehøgskoleår.


Folkehøgskoleåret tilbyr et år hvor det er lagt opp til å utvikle elevenes karakter, ikke karakterer, som Tom Tiller (2014) uttrykker det i boken "Læringskoden". Folkehøgskolerådet mener derfor at elever som velger et år på folkehøgskole, fortsatt skal kunne oppnå to tilleggspoeng for gjennomført skoleår.


Retten til tilleggspoeng for bestått folkehøgskoleår er en viktig grunn til at dagens ungdom fortsatt holder folkehøgskole som et alternativ og en viktig læringsarena før de bestemmer seg for hva de vil videre i livet.Opptakssystemet

Illustrasjon fra Opptaksutvalgets hjemmeside.

Folkehøgskolerådet mener at et godt og velfungerende opptakssystem bør være organisert slik at det er rettferdig for søkerne ut fra karakterer, men systemet må også ha fleksibilitet nok til å ta opp de elevene som er mest motivert og egnet for studiet og som ikke avskjærer noen fra å studere om de har gjort andre valg tidlig i livet.
Vi har bygget vårt samfunn på verdier om likeverd, respekt, mangfold og medmenneskelighet. Vi må derfor organisere opptaksordningen til høyere utdanning slik at mangfoldet av unge gis mulighet til å få vist fram sine evner.Opptaksutvalget ledes av Marianne Aasen. Du kan lese mer om utvalget og medlemmene på nettsiden vår www.opptaksutvalget.no. Utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning (NOU), som skal leveres Kunnskapsdepartementet senest 1. desember 2022.Her kan du lese hele høringsinnspillet til Folkehøgskolerådet:

2022 05 30 - Opptaksutvalget - Høringsinnspill fra Folkehøgskolerådet
.pdf
Last ned PDF • 149KB

Comments


bottom of page