top of page

Globalt medborgerskap i folkehøgskolen - forskningsartikkel og videreutdanning

Johan Lövgren, tidligere mangeårig lærer i folkehøgskolen og nå førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), har nylig publisert en forskningsartikkel i Human Rights Education Review, 5 (2) om hvordan folkehøgskolene i Norge har utviklet seg fra et hovedfokus på nasjonsbygging gjennom demokratisk deltakelse på 1800-tallet, til i dag å orientere seg mer mot globalt medborgerskap i et menneskerettighetsperspektiv.


Les hele artikkelen her:


Det er relativt lite forskning på folkehøgskolene i Norge, og Lövgrens forskning på folkehøgskolene og deres rolle i å danne globale medborgere, er et velkomment bidrag. Folkehøgskolene i Norge har i mange tiår engasjert seg i globale problemstillinger, blant annet gjennom Pedagogikk for de Rike og senest Globalvettreglene.


Internasjonal videreutdanning i folkehøgskolepedagogikk

Denne høsten tilbyr USN for første gang et internasjonalt videreutdanningskurs i folkehøgskolepedagogikk, hvor Lövgren er programkoordinator. Dette er et spennende nybrottsarbeid, hvor folkehøgskolelærere fra hele verden har mulighet til å melde seg på. Studentene vil få innblikk i folkehøgskolepedagogikkens utvikling og inspirasjon, og kommer inn på tema som utdanning for bærekraftig utvikling, demokrati og menneskerettigheter - som er sentrale begreper i globalt medborgerskap.


Kurset er også åpent for folkehøgskolelærere i Norge, og vil gi nye perspektiver på folkehøgskolepedagogikk gjennom utveksling av erfaringer fra deltakere fra hele verden. Søknadsfristen er 15. oktober 2022.


Les mer her:


Illustrasjon fra USN.


Comments


bottom of page