top of page

Folkehøgskolene jubler over annerkjennelse i forslag til ny Folkehøgskolelov

- Folkehøgskolene jubler over annerkjennelse i forslag til ny FolkehøgskolelovAnne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet

Forslag til ny folkehøgskolelov ble sendt på høring 24. juni. Vektleggingen av folkehøgskolenes rolle som demokratibygger blir tatt godt imot av folkehøgskolene.


- Forslaget til ny folkehøgskolelov er en annerkjennelse av folkehøgskolenes betydning for ungdommen og for Norge, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

- Loven legger vekt på folkehøgskolenes rolle i å skape gode fellesskap og å forebygge utenforskap. Vi er også svært fornøyd med at vår rolle med å bygge demokratiforståelse og engasjement blant ungdommer, blir vektlagt.


Høringsnotatet peker på at norske 14-åringer kan mer om demokrati og medborgerskap enn gjennomsnittet for elever i andre land, og at de uttrykker sterk støtte til demokratiet som styreform. For første gang går de norske resultatene nedover. Dette er bekymringsfullt.

- Folkehøgskolene har hatt en viktig rolle i den demokratiske danningen og engasjementet blant ungdommer i 160 år, sier Anne Tingelstad Wøien.

- Vi setter pris på at denne innsatsen har blitt sett og at folkehøgskolenes rolle i å bygge demokratiet i en tid der demokratiet er truet, blir styrket.


Høringsnotatet peker også på folkehøgskolenes rolle i å bygge fellesskap og å forebygge utenforskap. Tingelstad Wøien mener folkehøgskolene har gode løsninger.


- Vi har mange tusen ungdommer på folkehøgskole hvert år som bor sammen og lærer sammen i et helt unikt fellesskap. De kommer med alle slags forutsetninger. Noen kommer med vitnemål stinne av seksere mens andre ikke har fullført videregående skole ennå. På folkehøgskolen har vi ikke karakterer og vi spør ikke om karakterer. Det betyr at alle kan få lov å starte med blanke ark og fokusere på noe de brenner for.


- Elevene våre får veiledning og ny giv på folkehøgskolen. Det betyr at de får bedre forutsetninger i framtidig utdannings- og yrkesliv. Det er vi stolte over.


Det er flere elementer i høringsnotatet som folkehøgskolene jubler over.


- I høringsnotatet foreslås det at det skal opprettes et elevombud som kan veilede og hjelpe elevene. Dette har folkehøgskolene ønsket lenge og vi hilser dette svært velkommen.
Kontaktinformasjon til Anne Tingelstad Wøien:

Telefon: 90 28 42 61

Комментарии


bottom of page