top of page

Folkehøgskolen styrker bærekraft og demokratisk selvtillitBrita Pruthi, Stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet

Ifølge det nye lovforslaget om folkehøgskoler, skal skolene fremme folkeopplysning, demokrati og bærekraftig utvikling. Mens demokrati og bærekraft først nå nevnes eksplisitt, har dette lenge vært satsningsområder i folkehøgskolene. Det underbygges i en rykende fersk publikasjon fra Brita Phuthi, tidligere ansatt i Folkehøgskolerådet, og nå stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. I bokkapittelet “Exploring a Whole-School Approach at Nonformal Folk High Schools in Norway Through Common Goals and Action Learning”, utforsker Phuthi de pedagogiske tilnærmingene i to bærekraftprosjekter ved folkehøgskolene. Hun viser blant annet hvordan en “Whole-Approach school”-tilnærming, med fokus på dialog og demokratisk deltakelse, styrker elevers miljøbevissthet og deres demokratiske selvtillit.
Phuthi legger særlig vekt på klimaengasjementet ved Lofoten Folkehøgskole. Etter folkehøgskolenes bærekraftvedtak fra 2019, hvor det ble vedtatt at folkehøgskolene skulle kutte CO2-utslipp med 40% innen 2030, valgte rektoren ved Lofoten Folkehøgskole å inkludere både elever og ansatte i planleggingen av utslippskutt. Intervjuer og workshops la grunnlaget for skolens langsiktige bærekraftplan. Gjennom denne demokratiske prosessen fikk skolen viktige innspill, i tillegg til å skape tilhørighet og engasjement for klimakutt.


Forsiden til Whole School Approaches to Sustainability, hvor Brita Phuthi har skrevet om Folkehøgskolene.

I et annet prosjekt ved en folkehøgskole ble det undersøkt om hvorvidt det å inkludere elever i beslutninger om vegetarmat hadde en positiv innvirkning elevens syn på bærekraftig mat. Etter å ha tilbudt elevene valgfrie foredrag og kokkekurs, viste en spørreundersøkelse at 9 av10 elever kunne tenkt seg å spise mer vegetarisk enn tidligere. Å servere vegetarmat uten forvarsel var derimot upopulært blant både ansatte og elever.


Phuthis funn viser nytten ved folkehøgskolenes pedagogiske tilnærming: Dialog og demokratisk deltakelse kan være et viktig bidrag i møte med dagens klimaproblemer.

 

Brita Phuthis bokkapittel er interessant lesning for de som er opptatt av folkehøgskoler, pedagogikk eller bærekraft, og er tilgjengelig her:

 

Du finner mer forskning om folkehøgskoler på våre nettsider:

 

コメント


bottom of page