top of page

Fra 1. mai er Brita Phuthi tilbake som internasjonal sekretær i FolkehøgskolerådetBrita har vært ute i permisjon det siste halvannet året, men er nå tilbake i 50 % stilling. På grunn av manglende finansiering er stillingen halvvert, men Brita ser fram til å utrette mest mulig innenfor de gjeldende rammene.


Det årlige Internasjonale seminaret arrangeres av IU 10. september i Oslo-området og temaet blir "Hvordan videreutvikle folkehøgskolenes internasjonale engasjement?". Brita har også planer om å arrangere ulike fagseminarer for ansatte omkring tema som "Pedagogikk for de rike" og "Globalvettreglene".


Om din folkehøgskole ønsker veiledning rundt pedagogiske opplegg, skolens globale engasjement, handlingsalternativer etc. er det bare å ta kontakt med Brita på e-post: brita@folkehogskole.no eller telefon: 22 47 43 18.


Comments


bottom of page