top of page

FHSR Høringssvar
 

Under følger en oversikt over høringssvar Folkehøgskolerådet har sendt inn om saker relatert til folkehøgskole. Listen er ikke uttømmende. Har du forslag til andre høringssvar/innspill som bør være på listen - kontakt fhsr@folkehogskole.no 
bottom of page