Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak

- Bærekraftig utvikling som tema i selvevaluering

Mål i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Skoleårene 2020-23: Skolene har bærekraftig utvikling som sentralt tema for sin selvevaluering i løpet av tre år.

Ressursside for målet om bærekraftig utvikling som tema i selvevalueringen

 

På denne siden vil det bli lagt ut relevante ressurser for målet om at bærekraftig utvikling skal være enten hovedtema eller undertema i selvevalueringen for skolårene 2020-2023. Under finnes en veiledningsvideo om dette målet.

I februar 2020 arrangerte Folkehøgskolerådet, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Folkehøgskoleforbundet et selvevalueringskurs for ansatte i folkehøgskolen. Materiale fra dette kurset er tilgjengelig på denne siden.

For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak ved Brita Phuthi, internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet: brita@folkehogskole.no 

Veiledningsvideo om målet om bærekraftig utvikling som tema i selvevalueringen: