top of page

Ressursside for mål nr. 2 
Bærekraftig utvikling som tema i selvevaluering

Mål 2 i Bærekraftvedtaket

Skoleårene 2020-23: Skolene har bærekraftig utvikling som sentralt tema for sin selvevaluering i løpet av tre år.

På denne siden vil det bli lagt ut relevante ressurser for målet om at bærekraftig utvikling skal være enten hovedtema eller undertema i selvevalueringen for skolårene 2020-2023. Under finnes en veiledningsvideo om dette målet.

I februar 2020 arrangerte Folkehøgskolerådet, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Folkehøgskoleforbundet et selvevalueringskurs for ansatte i folkehøgskolen. Materiale fra dette kurset er tilgjengelig på denne siden.

For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak: fhsr@folkehogskole.no 

Veiledningsvideo om målet om bærekraftig utvikling som tema i selvevalueringen
bottom of page