top of page

Ressursside for mål nr. 3
Aktiv bruk av Globalvettreglene

Mål 3 i Bærekraftvedtaket

Innen 2021: Skolene bruker aktivt Globalvettreglene i planlegging av studieturer og annet globalt engasjement i skolens regi.

På denne siden vil det bli lagt ut relevante ressurser for målet om aktiv bruk av Globalvettreglene i planlegging av studieturer og annet globalt engasjement i skolens regi. Lenger nede på siden finnes en veiledningsvideo om Globalvettreglene.

Informasjon om Globalvettreglene, nedlasting av plakaten, samt tekstene til hver regel som ble publisert under kampanjen om Globalvettreglene i uke 1-9 i 2020, er å finne på IUs sider om Globalvettreglene.

I desember 2020 lanserte IU en lærerveileder og 10 undervisningsopplegg til Globalvettreglene. Flere av oppleggene er utviklet i samarbeid med organisasjonene Changemaker og Crossing Borders, og prosjektet ble støttet av Den norske UNESCO-kommisjonen. Oppleggene finnes på siden for Globalvettreglene (se lenke i avsnittet over).

I desember 2019 arrangerte Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) en fagdag om Globalvettreglene for ansattte i folkehøgskolen. Materiale fra denne fagdagen finnes her. 

For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak: fhsr@folkehogskole.no 

Globalvettreglene 2017.png
bottom of page