Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak

- Aktiv bruk av Globalvettreglene

Mål i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Innen 2021: Skolene bruker aktivt Globalvettreglene i planlegging av studieturer og annet globalt engasjement i skolens regi.

Ressursside for målet om aktiv bruk av Globalvettreglene innen 2021:

På denne siden vil det bli lagt ut relevante ressurser for målet om aktiv bruk av Globalvettreglene i planlegging av studieturer og annet globalt engasjement i skolens regi. Under finnes en veiledningsvideo om Globalvettreglene.

I november 2020 inviterer IU til tre regionale seminarer om undervisningsopplegg om Globalvettreglene. Programmet på seminarene er det samme hvert sted, så det anbefales å kun delta på ett av seminarene. Les mer om seminarene her.

3. november: Oslo

10. november: Bergen/Åsane folkehøgskole

Informasjon om Globalvettreglene, nedlasting av plakaten, samt tekstene til hver regel som ble publisert under kampanjen om Globalvettreglene i uke 1-9 i 2020, er å finne på IUs sider om Globalvettreglene.

I desember 2019 arrangerte Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) en fagdag om Globalvettreglene for ansattte i folkehøgskolen. Materiale fra denne fagdagen finnes her. 

For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak ved Brita Phuthi, internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet: brita@folkehogskole.no 

Veiledningsvideo Globalvettreglene
Globalvettreglene 2017.png
Fhsr - Logo.fw.png