top of page

Statsbudsjettet for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er stramt og legger opp til lavere bruk av avkastningen fra oljefondet for å dempe inflasjonsveksten i samfunnet.

Kort oppsummert kan vi si følgende om kapittel 253 "Folkehøgskular" (s 153-153)

  • Ikke generelt påslag, dvs 0% (kostnadsjustering) - utgjør et mindretilskudd på omlag 28.millioner kroner

  • Ingen andre direkte kutt

  • De nyoppstartede skolene, Øyrekka folkehøgskole og Stavanger Urban folkehøgskole, er fullfinansiert. Svalbard folkehøgskole er tilleggsfinansiert.

Årets budsjettforslag blir utfordrende for folkehøgskolene når skolene ikke er foreslått prisjustert til tross for økning i skolenes kostnader.


Folkehøgskolerådets innspill og ønsker for statsbudsjettet for 2023 om midler til flere elevplasser, økt studiefinansiering, etter- og videreutdanning, kompensasjon for virkning av endringer i Statens pensjonskasse etc. er ikke tilgodesett i et stramt budsjett.


Så vil vi framheve at det er positivt at det for første gang i historien er en oversikt i proposisjonen over prosjekter som søker om godkjenning som ny folkehøgskole. Vi er også fornøyde med at det i teksten pekes fram mot framleggelsen av NOU-en og at utfordringene mht. elevplasser nevnes. Studiestøtten prisjusteres heldigvis.Comments


bottom of page