top of page

Rektormøtet dag 2: gruppediskusjoner og årets Bærekraftpris!

Årets rektormøte er godt i gang. Temaet for konferansen er NOU 2022:16, og dag 2 har gått med til gruppediskusjoner av denne mellom rektorene. Årets Bærekraftpris ble også delt ut, og gikk til Lofoten Folkehøgskole.

Bandet Moreller fra Trøndertun Folkehøgskole

De talentfulle Moreller, et elevband fra Trøndertun Folkehøgskole, kickstartet dag 2. De spilte tre selvkomponerte sanger for et imponert publikum.


Dagens faglige fokus ble satt i gang av Nina Volckmar og Gunnar Birkeland fra Folkehøgskoleutvalget. De drøftet hva staten skal mene om innholdet i folkehøgskolene, og hvordan utvalget hadde tenkt rundt dette.

Folkehøgskolerådsmedlemmene Tor Inge Askeland og Morten Eikenes la deretter grunnlaget for en åpen gruppediskusjon. Med humor presenterte de ulike ståsteder og synspunkter på NOU-ens mange forslag.


Etter lunsj presenterte utvalgsmedlemmene Gunnar Birkeland og Astrid Moen om hvilke rammer som må til for å drive god folkehøgskole. Økonomirådgiver i Folkehøgskolerådet og Dag Folkvord drøftet og svarte på spørsmål fra salen om økonomi og de økonomiske konsekvensene av NOU-forslagene. Så gikk dagens andre gruppediskusjoner av stabelen, hvor rektorer fra frilynte og kristne skoler hadde gode samtaler om folkehøgskolens fremtid og retning.

Rektor ved Lofoten FHS, Jonathan Rask, tar imot årets Bærekraftpris

Dagen ble avsluttet med den årlige festmiddagen, hvor det ble spist og sunget om hverandre i ekte folkehøgskoleånd.


Her ble årets Bærekraftpris også delt ut til Lofoten Folkehøgskole. Juryen ble spesielt imponert over grepene skolen har gjort for å kutte eget klimaavtrykk når det gjelder reising. Lofoten Folkehøgskole bruker ikke fly på sine studieturer, og har med det redusert klimaavtrykket sitt med 70 prosent. Rektor ved skolen, Jonatan Rask, trakk frem diskusjonen omkring prisnivå og reising i folkehøgskolen i sin takketale, og påpekte at den mest populære linjen på skolen både er den rimeligste og den som reiser minst.Commentaires


bottom of page