top of page

– Regjeringen anerkjenner samfunnsnytten av folkehøgskolene

Regjeringen anerkjenner med forslag til statsbudsjett 2024, samfunnsnytten av Folkehøgskolene, mener daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien. – Skal vi løse folkehøgskolenes samfunnsoppdrag er det viktig at regjeringen prioriterer støtte til å takle dagens prisnivå, sier Wøien.

Foto: Svein Finneide

– Skal vi løse folkehøgskolenes samfunnsoppdrag er det viktig at regjeringen prioriterer støtte til å takle dagens prisnivå, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.


I forslaget til statsbudsjett for 2024, kompenseres folkehøgskolene for prisveksten i tråd med hva Stortinget har lovfestet.


– På folkehøgskole blir elevene sett og hørt og de lever tett i fellesskap med andre. Her kan de finne læringsglede og motivasjon, samt blir bedre rustet for å gjøre gode valg for videre studier eller arbeid, sier hun.


Verdifull erfaring og refleksjon

Tall fra SSB fra 2022 viser at 1 av 4 dropper ut av høyere utdanning. Samtidig viser en dansk undersøkelse at folkehøgskoleelever har høyere studiegjennomføring enn andre. Tingelstad Wøien tror at dette henger sammen med at folkehøgskoleelever blir utfordret på flere plan, også sosialt.


– Det samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom færre dropper ut av høyere utdanning og flere gjennomfører videregående opplæring. Folkehøgskolene kan bidra til dette, sier Tingelstad Wøien.


Bygge demokratiet

– I en tid der demokratiene i verden er i forfall, og unge er usikre på framtida, vil et folkehøgskoleår kunne gi ungdommen verdifull erfaring og refleksjon, sier hun.


– Folkehøgskolene ble opprettet for å myndiggjøre ungdommen til refleksjon og danning, samt være med på å bygge demokratiet. Det er like viktig i dag som da den første folkehøgskolen ble opprettet i 1864, avslutter Tingelstad Wøien.Pressekontakt:

Anne Tingelstad Wøien

Daglig leder

Folkehøgskolerådet

Mobil 902 84 261

Comments


bottom of page