top of page

Ny daglig leder i Folkehøgskolerådet

Anne Tingelstad Wøien (55) startet som ny daglig leder i Folkehøgskolerådet 1. mars. Hun har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef for utdanning i hovedorganisasjonen Virke. Før dette satt hun to perioder på Stortinget, fra 2009 - 2017, for Senterpartiet.


Anne Tingelstad Wøien har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef for utdanning i hovedorganisasjonen Virke. Her har hun hatt ansvar for å tilrettelegge og bistå medlemmene i arbeidet med å bedre deres rammebetingelser gjennom å utvikle og være pådriver av interessepolitiske strategier, jobbe opp mot myndighetene på alle nivå, delta i høringer og utvalgsarbeid.

Hun har bak seg to perioder på Stortinget for Senterpartiet (2009 – 2017). I perioden 2005 – 2009 var hun politisk rådgiver for to statsråder, og de to årene før det var hun engasjert i fylkespolitikken i Oppland. Anne T Wøien er utdannet lærer med 13 års fartstid i skolen i Gran kommune, der hun også var øvingslærer for Høgskolen i Hedmark.

Gjennom sitt yrkesaktive liv og frivillige engasjement har Anne arbeidet for barn og unge og deres utdannings- og oppvekstvilkår. «I dag er det rekordmange ungdommer som søker seg til folkehøgskolene,» sier hun. «Det er en pekepinn på at skoleslaget er viktigere enn noen gang og at myndighetene i større grad må se folkehøgskolene som en viktig del av det totale utdannings- og opplæringssystemet i Norge. Folkehøgskolene er kjent for innovasjon og nytenkning, men trenger også å kunne ta del i de nasjonale tiltakene som f.eks. videreutdanning for lærere. Å få anledning til å være pådriver for folkehøgskolene i en tid der ungdom sliter med mange kryssende forventninger både fra seg selv og andre, blir en spennende utfordring.»

Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet. Foto: Stortinget


Comentarios


bottom of page