top of page

Læring og latter er ikke en motsetning

Folkehøgskolerådet svarer i Aftenposten Si;D. Elever i folkehøgskole får lavere studielån enn studenter i dag. Det er ingen god ide å redusere det ytterligere. Studiefinansieringen bør heller økes slik at folkehøgskole ikke kun blir en skole for de rike.


Samfunnsdebattant Marius Andersen mener elever som velger folkehøgskole, skal få redusert støtte av Lånekassen (Aftenposten Si;D 12. september). Han mener disse midlene heller skal gå til studenter med dårlig råd på universitet og høgskoler.


Siden starten av 1800-tallet har folkehøgskolen vært en skole for myndiggjøring av elevene og en motsats til «puggeskolen». Varig læring kommer gjennom motivasjon og lærelyst. De norske folkehøgskolene skal være for alle.


Støtten fra Lånekassen er nødvendig

For at folkehøgskolene ikke skal bli et skoleslag kun for ungdommer med rike foreldre, er elevene avhengig av støtten fra Lånekassen. Vi mener derfor at Andersen heller bør jobbe for at partiet han er medlem i (Unge Høyre), skal øke studiestøtten til alle studenter fremfor å redusere folkehøgskoleelevers mulighet til å låne penger.


Folkehøgskoleelevene får allerede mindre studiestøtte enn andre studenter. Studiestøtten skal dekke opphold, kost og losji. I mange tilfeller dekker ikke lånet og stipendet alle kostnader – som også for andre studenter. Til forskjell fra studenter på universitet og høgskole har ikke folkehøgskoleelever mulighet til å jobbe i helgene, da det også er undervisning på lørdager.


Folkehøgskolene skaper læringsvillige og motiverte ungdommer

Én av fire ungdommer faller fra studiene på universitet og høgskole. Det er fint at Andersen er opptatt av studentvelferd, men det hadde vært interessant om han også kunne reflektert over det store frafallet på universiteter og høgskoler. Folkehøgskolene leverer læringsvillige og motiverte ungdommer til universiteter og høgskoler, arbeidslivet og samfunnet generelt.


Ett år på folkehøgskole er avgjørende for mange unge og gjør dem tryggere på egne valg i fremtiden. Andersen har ikke gått på folkehøgskole selv og kjenner tydeligvis ikke til skoleslaget. Han er derfor hjertelig velkommen til et møte med oss for å øke sin kunnskap om den tradisjonsrike og særnordiske folkehøgskolen.


Commenti


bottom of page