top of page

IU-WEBINAR 4. DES

Internasjonalt Utvalg (IU) inviterer til webinar om demokratisk deltakelse og klimaengasjement 4. desember fra kl. 12:00-14:00. Dette er tematikker som både bekymrer og engasjerer de unge, og du får derfor påfyll av kunnskap og inspirasjon til hvordan å navigere disse to temaområdene. Både ansatte og elever er velkomne.


Program

12:00-12:05:

  • Velkommen til webinaret, og kort introduksjon til temaene og foredragsholderne

12:05-12:50:

  • Nansenskolen v/ Signe Strøm og Magne Ekker presenterer sitt undervisningsopplegg om ytringsfrihet og demokratisk deltakelse. De forteller om bakgrunnen for hvorfor de har utviklet dette, hvorfor det er en relevant tematikk, og litt om de konkrete oppleggene som man kan benytte seg av. Hva er egentlig ytringsfrihet, og hvordan defineres det? Hvorfor har politisk engasjement blant unge sunket? Hvorfor oppleves ytringsrommet som smalt i dag?

  • Gruppeoppgave. Vi fordeles i breakout-rooms, og får prøve oss på noen etiske dilemmaer om ytringsfrihet. Hvor går grensen for hva som er greit å si? Vi får tre dilemmaer som skal rangeres og diskuteres.

12:50-12:55:

  • Pause

12:55-13:25

  • Hauk Fjeld, medforfatter av boken En klimabok du orker å lese, snakker om status for klima i dag og om de unges fallende engasjement for klima. Han relaterer mulige løsninger til folkehøgskolene, og hvorfor folkehøgskolene nettopp er en så god arena for å dyrke engasjement. Han drøfter enkeltindividfokuset i diskursen om klimaløsninger, og hvorfor man kan kjenne seg maktesløs i møte med en dyster klimatilstand. Han fokuserer særlig på hvorfor det er viktig med elevinvolvering for å motarbeide følelsen av maktesløshet.

13:25-13:30:

  • Pause

13:30-13:55

  • Panelsamtale mellom Magne Ekker (inspektør ved Nansenskolen), Hauk Fjeld (klimaformidler og forfatter), Øyvind Krabberød (redaktør og tidligere IU-medlem), Jonatan Rask (rektor og nåværende IU-medlem) og Geir Ertzgaard (NKF-nestleder og prosjektleder for podkastserien Danningsreisa).

  • I panelsamtalen diskuterer vi spørsmål som 1) det å tenke klimakompromiss - hvilke utslipp kan forsvares? Og 2) hvordan vi kan dyrke engasjement gjennom elevinvolvering?

13:55-14:00

  • Avslutning og takk til bidragsyterne. Hva kan vi ta med oss videre? Er det noe IU kan sette i gang?LAST NED INVITASJONEN:

IU Webinar 4. des - Invitasjon & Program (8)
.pdf
Last ned PDF • 734KB

Comments


bottom of page