top of page

Folkehøgskole skal være for alle!

Den 18. juni skrev Solveig Judith Bohge et innlegg i Aftenposten, hvor hun delte sin frustrasjon over avslag fra Nav på tilrettelagt folkehøgskole. Folkehøgskolerådet er bekymret for at det uklare regelverket frarøver funksjonshemmede som Solveig et viktig og givende folkehøgskoleår.


Som funksjonshemmet har Solveig behov for ADL-trening for å kunne bo selvstendig. Et år på folkehøgskolelinjen «Aktiv hverdag» skulle gi henne dette. Solveig ble derfor sjokkert da Nav avviste søknaden hennes om tilrettelagt skole:


«Ikke bare mister man et år med nye opplevelser og nye venner. Man mister også en mulighet til å bli selvstendig, kunne få seg jobb og bidra i samfunnet.»


Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet

Anne Tingelstad Wøien i Folkehøgskolerådet deler Solveigs frustrasjon. Folkehøgskolerådet har i flere år arbeidet for et bedre regelverk rundt tilrettelagt folkehøgskole, og trodde likeverdsreformen fra 2021 skulle gjøre det lettere for funksjonshemmede å velge et år på folkehøgskole. Slik ble det ikke. I dag vil verken Nav eller kommunen ta regningen:


«Stridens kjerne er om det er folketrygdloven (staten) eller kommunehelsetjenesteloven (kommunen) som skal gi unge med funksjonsnedsettelse støtte til å gå på folkehøgskole.", sier Anne. "Staten peker på kommunene, mens kommunene peker på staten.»


Wøien påpeker også at de unge i liten grad blir inkludert i avgjørelsene. Det er synd, da det burde være opp til ungdommen selv om de ønsker å gå på folkehøgskole.


Solveig fikk omsider innvilget klagen på vedtaket, og får nå gå på folkehøgskole. Samtidig er det andre som også sliter med å få den nødvendige støtten. Folkehøgskolene skal være åpne for alle. Dette forutsetter at støtteordningene fungerer slik Stortinget enstemmig vedtok i 2021. Folkehøgskolerådet vil arbeide videre for å sikre funksjonshemmedes rett til folkehøgskole. 


Aftenposten har publisert flere innlegg om Solveigs søknad om støtte til tilrettelagt folkehøgskole. Du kan lese disse her:


Folkehøyskole – et fantastisk år for alle? Ikke for meg, sier Nav. - Solveig Judith Bohge


Hvorfor gir Nav avslag på støtte til tilrettelagt folkehøyskole? - Jan Terje Nilssen, avdelingsleder, Nav Arbeid og ytelser


Folkehøgskole skal være for alle! - Anne Tingelstad Wøien, daglig leder, Folkehøgskolerådet

Comments


bottom of page