top of page

Ressursside for mål nr. 1
Veiledningsvideoer og webinarer om reduksjon av klimagassutslipp 

Mål 1 i Bærekraftvedtaket

Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen.

Veiledningsvideo for utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene

Denne veiledningsvideoen er laget spesielt for folkehøgskolenes klimaregnskapsskjema. Stiftelsen Miljøfyrtårn har i tillegg veiledningsvideoer for de ulike kategoriene i skjemaet. Trykk her for lenke til disse veiledningsvideoene.

Vær obs på at under flere av kategoriene er det i folkehøgskoleskjemaet tilleggsspørsmål som ikke er forklart i disse videoene. 

Presentasjon av resultatene for folkehøgskolenes klima- og miljøregnskap for 2020
Webinar om utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene 18.02.21

Presentasjonen fra webinaret kan lastes ned her: Utfylling av klima- og miljøregnskap for 2020.

NB: I webinaret blir det tatt opp hva som menes med antall vegetarmiddager. Skolene skal kun registerer antall dager hvor alle elevene får vegetarmiddag. Men skolene kan gjerne legge inn en kommentar i kommentarfeltet om det f.eks. er mange elever som spiser vegetarmiddag hver dag.

Webinar om utfylling av klimaregnskapsskjemaet for folkehøgskolene 13. august 2020

Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver hos Totalmiljø AS tok en gjennomgang av skjemaet og deltakere fikk stille spørsmål. Presentasjonen som gjennomgås kan lastes ned her.

Webinar 27.10.20 om funnene fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter 2019

Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver hos Totalmiljø AS, presenterte funnene fra skolenes rapporter. Deretter ble det kommentarer fra Vestlandsforsking, Stiftelsen Miljøfyrtårn og fra folkehøgskoleorganisasjonene. 

Presentasjonen som gjennomgås kan lastes ned her. 

Tekstforslag til hvordan skolene kan omtale sin bærekraftsatsing.

bottom of page