Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak

- Reduksjon av klimagassutslipp 

Mål i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen.

Webinar om utfylling av klimaregnskapsskjemaet for folkehøgskolene 13. august 2020:

Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver hos Totalmiljø AS tok en gjennomgang av skjemaet og deltakere fikk stille spørsmål.

Opptak av webinar om utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene 13. august 2020
Utfylling av klimaregnskapsskjema for FHS

Webinar 27.10.20 om funnene fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter 2019:

Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver hos Totalmiljø AS, presenterte funnene fra skolenes rapporter. Deretter ble det kommentarer fra Vestlandsforsking, Stiftelsen Miljøfyrtårn og fra folkehøgskoleorganisasjonene. 

Presentasjon av FHS klima-og miljørappporter 2019
Fhsr - Logo.fw.png