Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak

- Reduksjon av klimagassutslipp 

Mål i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen.

Veiledningsvideo for utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene:

Denne veiledningsvideoen er laget spesielt for folkehøgskolenes klimaregnskapsskjema. Stiftelsen Miljøfyrtårn har i tillegg veiledningsvideoer for de ulike kategoriene i skjemaet. Trykk her for lenke til disse veiledningsvideoene.

Vær obs på at under flere av kategoriene er det i folkehøgskoleskjemaet tilleggsspørsmål som ikke er forklart i disse videoene. 

Webinar om utfylling av klimaregnskapsskjemaet for folkehøgskolene 13. august 2020:

Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver hos Totalmiljø AS tok en gjennomgang av skjemaet og deltakere fikk stille spørsmål.

Webinar 27.10.20 om funnene fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter 2019:

Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver hos Totalmiljø AS, presenterte funnene fra skolenes rapporter. Deretter ble det kommentarer fra Vestlandsforsking, Stiftelsen Miljøfyrtårn og fra folkehøgskoleorganisasjonene.