top of page

Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak
- Årlig lokal klimaplan

Mål i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Alle skoler utarbeider en årlig lokal klimaplan og strategi for å nå bærekraftmålene.

Ressursside for målet om årlig lokal klimaplan:

På denne siden vil det bli lagt ut relevante ressurser for målet om årlig lokal klimaplan og strategi for å nå FNs Bærekraftsmål. 

Under finnes en veiledningsvideo med tips til relevante metoder og modeller som kan brukes i arbeidet med lokale klimaplaner.

For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak: fhsr@folkehogskole.no

bottom of page