top of page

Ressursside for mål nr. 4
Årlig lokal klimaplan

Mål 4 i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Alle skoler utarbeider en årlig lokal klimaplan og strategi for å nå bærekraftmålene.

På denne siden vil det bli lagt ut relevante ressurser for målet om årlig lokal klimaplan og strategi for å nå FNs Bærekraftsmål. 

 

Under finnes en veiledningsvideo med tips til relevante metoder og modeller som kan brukes i arbeidet med lokale klimaplaner.

For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak: fhsr@folkehogskole.no

bottom of page