top of page

Frykter økt frafall fra høyere utdanning

– Vi frykter at Opptaksutvalgets forslag kan føre til at flere begynner på høyere utdanning før de er klare for det, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, og peker på viktigheten av motivasjon og ikke kun karakterer.

Foto: Jeanett Bækkevold, Buskerud folkehøgskole


Torsdag kunngjorde Opptaksutvalget at de vil endre opptakssystemet og fjerne alle tilleggspoengene, også for et år på folkehøgskole. Det bekymrer daglig leder i Folkehøgskolerådet Anne Tingelstad Wøien, som peker på at en av fire studenter dropper ut av høyere utdanning i dag.


– Frafallet fra høyere utdanning er allerede voldsomt. Med dette forslaget frykter vi en forverring der flere ungdommer føler seg jaget inn i høyere utdanning før de er klare til å studere, sier Tingelstad Wøien.


Lønnsomt for samfunnet

Utvalget har vært opptatt av å endre opptakssystemet for å få ungdommer raskere i gang med høyere utdanning.


Tingelstad Wøien mener politikerne må se det høye frafallet og studentenes psykiske helse i sammenheng med det foreslåtte opptakssystemet.


– Utvalget legger stor vekt på samfunnsøkonomiske innsparelser. Vi vil peke på at det vil være mer lønnsomt for samfunnet og ungdommene å bruke et år på folkehøgskole for å bli mer bevisste og motiverte for hva de ønsker å gjøre i framtida, fremfor å risikere å droppe ut. De fleste skal ikke gå et prestisjestudium, men finne sin plass i arbeidslivet for å løse mengden av behov samfunnet har, sier hun.


Høyere studiegjennomføring enn andre

I dag får folkehøgskoleelever to tilleggspoeng. Poengene ble innført av Stortinget for 25 år siden med begrunnelsen at folkehøgskole gjorde elevene mer forberedt til å begynne på høyere utdanning.


En dansk undersøkelse viser også at ungdommer som har gått på folkehøgskole i større grad enn andre gjennomfører studiene sine.


– Vi tror det samme gjelder norske ungdommer. Mange trenger et år uten karakterpress for å finne tilbake til læringsgleden, sier Tingelstad Wøien.
Pressekontakt:

Anne Tingelstad Wøien

Daglig leder

Folkehøgskolerådet

Mobil: 902 84 261

Comentários


bottom of page