Folkehøgskolerådet - sekretariat og medlemmer

Fra 1. august 1996 har Folkehøgskolerådet hatt et eget sekretariat.

Folkehøgskolerådet er i dag lokalisert til Brugata 19 i Oslo.

 

Leder av Folkehøgskolerådet er Gunnar Birkeland

Nestleder av Folkehgøskolerådet er Live Hokstad

 

 

 

 

 

 

Folkehøgskolerådet kan kontaktes på:
 

Folkehøgskolerådet er satt sammen av folkehøgskoleorganisasjonene i Norge: 

 

Folkehøgskoleforbundet (FHF)

Noregs Kristelege Folkehøgskulelag (NKF)

Informasjonskotoret for folkehøgskolen (IF)

Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF)

Fhsr - Logo.fw.png