top of page

Webinarer for ansatte i folkehøgskolen 5. juni:

Del 1: Hva kan vi lære av erfaringene med fysisk stengte folkehøgskoler? I et bærekraftperspektiv – hva vil vi ta med oss videre for neste skoleår?

Tid: Fredag 5. juni 2020 kl. 13:00 – 14:00

Folkehøgskolene, og samfunnet, har vært gjennom en stor omstilling den siste tiden som følge av Coronaviruset. Folkehøgskolerådet, NKF og FHF inviterer derfor ansatte i folkehøgskolen til et webinar hvor vi deler erfaringer fra denne tiden, hva vi har lært og hva vi kan ta med oss videre for kommende skoleår. Webinaret starter med en innledning med refleksjoner rundt danning og bærekraft ved Ole Andreas Kvamme, universitetslektor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Deretter blir deltakerne delt i samtalegrupper. Webinaret avsluttes i plenum, hvor vi henter inn perspektiver fra de ulike gruppene.


Del 2: Hvordan skal lærere på solidaritet/globalt fokus linjer planlegge kommende skoleår sett i lys av Coronapandemien? Hva er de etiske utfordringene og hvordan lage et godt undervisningsopplegg?

Tid: Fredag 5. juni 2020 kl. 14:15 – 15:15

Med Coronapandemien er det stor usikkerhet rundt om det er mulig å reise på studieturer kommende skoleår, noe som har stor betydning for solidaritet/globalt fokus linjer. I tillegg til usikkerheten er det en rekke etiske utfordringer knyttet til globale spørsmål. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer derfor til et webinar hvor vi drøfter disse problemstillingene i fellesskap. Webinaret er åpent for alle, men er særlig relevant for lærere på solidaritet/globalt fokus linjer.

For påmelding til webinarene, følg lenke: https://forms.gle/8CX75SbTi1a2r1YU6 Påmeldingsfrist onsdag 3. juni 2020.

For spørsmål, kontakt Brita Phuthi, internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet: brita@folkehogskole.no.

Comments


bottom of page