top of page

Webinar om funnene fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter for 2019

Tid: Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 13:00 - 14:00

Arrangør: Ressursgruppa for oppfølging av Bærekraftvedtaket


50 folkehøgskoler har levert klima- og miljørapport for 2019, som del av målet i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak om å redusere utslipp med 40 % innen 2030 - med utgangspunkt i 2019.


På webinaret vil Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver i Totalmilljø AS legge frem funnene fra skolenes rapporter. Vi får også en kommentar fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og Vestlandsforsking.


Tema webinaret vil ta opp:

  • Resultater fra rapportene.

  • Erfraringer med utfylling av rapportene.

  • Eksempler på hvordan skolene jobber med bærekraft og utslippskutt.

  • Refleksjoner omkring omregningsfaktorer i klimaregnskap.

  • Pedagogisk bruk av rapportene.

  • Bruk av klimarapportene i informasjonsarbeid.


Påmeldingen er åpen til 26.10.2020


For spørsmål, kontakt Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet): brita@folkehogskole.no
Comentários


bottom of page