Søk
  • Administrator

Vil dine elever på leir, arrangert av en NGO i mars 2021, som et alternativ til studiereise?

På grunn av situasjonen med Covid-19 er det usikkert hva som vil være mulig når det gjelder studieturer til utlandet våren 2021. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) sender derfor ut en undersøkelse for å kartlegge interessen for alternative opplegg til studieturer - dette gjelder særlig for solidaritetslinjer/linjer med globalt fokus.


IU har vært i kontakt med noen NGOer som jobber med kulturforståelse, utviklingsarbeid etc. og vi tror det kan være mulig å arrangere ukes leirer i mars 2021 i Norge. I denne undersøkelsen foreslås det tre ulike temaer, og tre ulike uker i mars. Tanken er at hele linjer kan delta på leir, sammen med lærer, og at det deltar linjer fra ulike skoler på leiren. Innhold på leirene er ikke utviklet, men ideen er at elevene vil få kjennskap til NGOers arbeid, delta på workshops og bli kjent på tvers av skolene. Vi vet ikke hva det vil koste å delta på en slik leir, men i hovedsak vil det være utgifter til kost og losji, samt noe felles honorar til NGOene.


Denne kartleggingen forplikter ikke, men om det er stor nok interesse for å delta på leir, vil IU sende forespørsel til aktuelle organisasjoner. IU vil ikke stå som arrangør, men vil tilrettelegge for samarbeid mellom skoler og NGOer.


Svarfrist er 1. desember 2020.

Følg lenke for å svare (bare dem som er interessert i dette trenger å svare): https://forms.gle/5HfyHs4kbHYKczxv5


For spørsmål, kontakt IU v/Brita Phuthi: brita@folkehogskole.no30 visninger0 kommentarer
Fhsr - Logo.fw.png