top of page

Internasjonalt seminar - 10. september 2019

Internasjonalt seminar for ansatte i folkehøgskolen arrangeres 10. september i Oslo. Tema for årets seminar er "Hvordan videreutvikle folkehøgskolenes internasjonale engasjement?"

Vi ønsker å høre fra skoleledere, pedagoger og andre ansatte som er engasjert i globale utviklingsrelaterte tema og bærekraftig utvikling, og legger opp til en dag preget av innspill fra deltakerne, inspirasjon og påfyll. Vi håper på bred deltakelse, slik at flest mulig folkehøgskoler er representert når vi samles for å finne fram til hvilke strategier som vil bidra til at den enkelte skole og skoleslaget er i front for en bærekraftig utvikling.


På seminaret vil IF og IKF-styrene, hvor også styreleder i NKF og FHF sitter, ha en økt sammen med seminardeltakerne for å bidra inn i denne samtalen. Alle FHS-styrene har et felles Klimaseminar dagen før Internasjonalt seminar og vi vil få høre hva styrene har kommet frem til.


Vi får også høre fra Even Nord Rydningen om Klimabrølet – fra ide til brøl: Hvordan skape engasjement og handling gjennom demokratisk deltakelse? Dagen avsluttes med en inspirerende presentasjon fra informasjons-kampanjen Verdens Beste Nyheter ved Marthe Jæger Tangen.


Seminaret blir i Oslo, og gjør det mulig å delta på både Internasjonalt seminar og Informasjonskonferansen, som starter dagen etterpå. Det er selvfølgelig også mulig å delta kun på Internasjonalt seminar for dem som ønsker det.


Program (med forbehold om endringer):

10:00 Velkommen ved IU

10:10 Deltakende øvelse

10:30 Oppsummering fra Klimaseminaret som FHS-styrene har 09.09.19

11:00 Samtale om styrenes forslag til vedtak – hvordan oppnå målene?

12:00 Lunsj (sammen med IKF og IF-styrene)

12:45 Klimabrølet – fra ide til brøl: Hvordan skape engasjement og handling gjennom demokratisk deltakelse? v/ Even Nord Rydningen, initiativtaker til Klimabrølet

13:30 Beinstrekk og kaffe/te

13:45 Etisk blikk på det globale engasjementet med utgangspunkt i Globalvettreglene

14:30 Beinstrekk og kaffe/te

14:45 Strategi for den enkelte skole og skoleslaget – gruppearbeid

15:30 Verdens Beste Nyheter v/ Marthe Jæger Tangen, prosjektkoordinator for VBN

16:00 Avslutning


Pris for deltakelse på seminaret er kr. 850,-

For påmelding, følg lenke: https://forms.gle/2qLRbZMQMbipXapn6

Påmeldingsfrist 30.08.2019


Kommentare


bottom of page