top of page

Vaksinering av folkehøgskoleelever før og etter skolestart

Folkehelseinstituttet (FHI) sendte i dag (25.06) ut brev til alle landets studiesteder (herunder folkehøgskoler) om vaksinering for studenter før og etter skolestart.

FHI anbefaler at:

  • Studentene tilbys første dose i kommunen hvor de er folkeregistrert (gjelder også folkehøgskoleelever)

  • Studentene tilbys andre dose i studiekommunen etter semesterstart dersom de ikke allerede er fullvaksinert (gjelder også folkehøgskoleelever)

Det oppfordres til kontakt med kommunene slik at de har/oppretter løsninger for elevene slik at de kan registrere seg for vaksinasjon.


FHI skriver at for å sikre høy vaksinasjonsdekning blant studentene er det sentralt å nå ut med informasjon så studenter vet hvordan de skal gå frem for å få tilbud om vaksine i de ulike studiekommunene. Studentene må informeres om at de må avbestille time til andre dose i sin hjemkommune, dersom de ikke har tenkt å benytte seg av denne.


FHI vil i løpet av uke 26 utvikle informasjon om første og andre dose som kommune og studiestedene kan ha på sine nettsider og distribuere til studentene sammen med annen informasjon. Videre vil det bli laget tilpasset informasjon som kan benyttes i målrettede flater i sosiale medier, herunder også studentsamskipnadene sine egne facebook-sider. På fhi.no vil informasjon til studentene inngå i artikkelen https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine

Det vil i tillegg publiseres nyhetssaker om temaet etter behov.


For å lese hele brevet fra FHI, last ned dokumentet under:


210625 Vaksinering av studenter i sommer
.
Last ned • 155KB

Illustrasjonsfoto fra Wix

Comments


bottom of page