top of page

Utvider Folkehøgskoleutvalget

Regjeringen har v/kunnskapsminister Tonje Brenna, bestemt å supplere utvalget som gjennomgår folkehøgskolene med tidligere leder i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø.


Christian Tynning Bjørnø blir nytt medlem i Folkehøgskoleutvalget.

36 år gamle Tynning Bjørnø har tidligere sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet og var i perioden 2013-2017 medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomitéen. Han har også vært daglig leder av Folkehøgskolerådet. I dag er han leder av Konfliktrådet i Sør-Øst.


- Tynning Bjørnø vil passe godt inn i utvalget. Han har bred politisk erfaring og kjenner folkehøgskolesektoren godt gjennom sin tid i Folkehøgskolerådet. Jeg gleder meg til å se hva han og de andre medlemmene i utvalget kommer frem til, sier Brenna.


I tillegg utvides mandatet med et punkt om "hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for eventuell vekst i folkehøgskolesektoren".


- Folkehøgskolene er et verdifullt og populært tilbud for mange. Vi har sett de siste årene at hvilke folkehøgskoler som blir opprettet har vært resultat av politiske dragkamper, og ikke hvor behovet er størst. Vi ber nå utvalget blant annet vurdere hvilke prinsipper som bør ligge til grunn når en ny folkehøgskole skal etableres, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.Folkehøgskoleutvalget har neste møte i Bergen 1. og 2. desember.

Har du innspill til utvalget kan det meldes inn via utvalgets hjemmeside: https://nettsteder.regjeringen.no/folkehogskoleutvalget/

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2022.Comments


bottom of page