top of page

Tre nominerte til Bærekraftprisen 2023

Tre folkehøgskoler har nådd helt til topps som vinnerkandidater til Folkehøgskolenes Bærekraftpris for 2023. Vinneren avsløres under festmiddagen på Rektormøtet tirsdag 16. januar.

Elevene involveres i bærekraftsarbeidet ved alle de nominerte folkehøgskolene.

 Tekst av: Katinka Grane og Julie Byberg Bø


Gode kandidater

– Det har vært utfordrende for juryen å velge ut en vinner. De tre skolene har alle gjort en solid innsats for å utvikle og implementere bærekraftige løsninger på sine skoler, sier Katinka Salomonsen Grane, rådgiver i Folkehøgskolerådet.


Finalistene til årets Bærekraftpris er Fosen folkehøgskole, Seljord folkehøgskule og Fana folkehøgskule.


Juryen består av representanter fra Miljøfyrtårn, FN-sambandet og folkehøgskolene sentralt.


Vinneren vil bli avslørt på Folkehøgskolenes Rektormøte i Stavanger tirsdag 16. januar.

– Vi er veldig spente. Å motta prisen er en stor heder og ære både utenfor og innad i folkehøgskolelandskapet, sier Grane.


Les om fjorårets vinner, Lofoten folkehøgskole.


Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak

Hensikten med prisen er å motivere folkehøgskolene til å jobbe for å nå målene i folkehøgskolenes felles Bærekraftvedtak. Vinneren av prisen får et diplom og et valgfritt tre som kan plantes ut på skolens område. Elever, ansatte og andre kan nominere seg både sin egen eller en annen skole.


En prisvinner må tilfredsstille følgende kriterier:

  1. Jobber målrettet med å nå de fire målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak.

  2. Involverer alle ansatte og elever i arbeidet med å nå målene i Bærekraftvedtaket.

  3. Har iverksatt nye tiltak som begeistrer og inspirerer, og støtter opp om ett eller flere av målene i Bærekraftvedtaket.Comments


bottom of page