top of page

TILLEGGSPOENG FOR GJENNOMFØRT FOLKEHØGSKOLEÅR

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, skriver i dag i Khrono om det store frafallet i høyere utdanning og mener at et år på folkehøgskole kan bidra til at det blir lettere å velge riktig studium.


Tingelstad Wøien peker på at høstens opptak til universiteter og høgskoler viser at litt over halvparten av studentene blir tilbudt sitt førstevalg og at litt under halvparten av de som får et tilbud begynner på et studium som ikke er førstevalget. Omlag 13 prosent av de kvalifiserte studentene får ikke tilbud om studieplass i det hele tatt.


- Vi vet at omlag 1 av 4 faller fra høyere utdanning. Det er et stort antall studenter. Vi mener det hadde vært smart for noen av disse å velge å gå et år på folkehøgskole først, sier Tingelstad Wøien. - Dette for å bli mer bevisste og mer reflekterte over hva de egentlig ønsker å studere.


En dansk undersøkelse viser at de som har gått et år på folkehøgskole har bedre studiegjennomføring enn andre. Det gjelder også elever som kommer fra familier fra lavere sosiokulturell bakgrunn.


Tingelstad Wøien mener det er viktig at det ikke bare er prestisjestudiene som får oppmerksomhet i debatten om opptakssystemet. De fleste av studentene skal ikke gå disse. Derfor er det særs viktig at Opptaksutvalget vurderer også hvordan opptakssystemet kan motvirke det store frafallet fra høyere utdanning.

- Et år på folkehøgskole er lønnsomt både for for eleven, for universitetene og høgskolene, for staten og for framtidige arbeidsgivere, sier Tingelstad Wøien, derfor må også tilleggspoengene for et folkehøgskoleår beholdes som i dag.


Les innlegget i Khrono her:Comentarios


bottom of page