top of page

Tilbake til normale fraværskrav fra 11. oktober 2021

Kunnskapsdepartementet har besluttet at de alminnelige kravene til dokumentasjon av fravær i folkehøyskolen skal gjelde fra mandag 11. oktober 2021. Frem til dette tidspunktet videreføres den midlertidige ordningen, slik at rektor ved den enkelte skole har myndighet til å bekrefte/dokumentere fravær.


Les hele brevet fra Kunnskapsdepartmentet under:


210928 Brev fra KD - Dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole - overgang til nor
.
Download • 30KB


Illustrasjonsfoto fra Wix

Kommentare


bottom of page