top of page

Spørsmål om folkehøgskole under spørretime i Stortinget

Jorodd Asphjell (Ap), som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, stilte spørsmål om folkehøgskolene til statsråd Guri Melby under spørretimen i Stortinget i midten av mai:


"Folkehøgskolene er et verdifullt alternativ til det formelle utdanningssystemet som er uten karakterer og eksamener, men som gir lærelyst og ny motivasjon i tillegg til å drive allmenndanning og utvikle ferdigheter for livet. Folkehøgskolene er mer populære enn på lenge og tilbyr et stort spenn i fag- og kurstilbud over hele landet.


Vil regjeringen legge frem en nasjonal plan for vekst i elevplasser og etablering av nye folkehøgskoler, og samtidig gjennomgå støtte- og finansieringsordningene for folkehøgskolene?»


Statsråd Melby viste til NOUen som skal komme om folkehøgskolene, og svarte bl.a.:


"Denne regjeringen har satset på folkehøgskoler. I mange år ble det ikke opprettet nye folkehøgskoler, men siden 2014 har det blitt godkjent seks nye folkehøgskoler som kan motta tilskudd for nær 800 elever. Samlet bruker staten om lag 1 mrd. kr på tilskudd til folkehøgskoler hvert år, i tillegg til utgifter til utdanningsstøtte."Jorodd Asphjell, Arbeiderpartiet, under spørretimen i Stortinget 12. mai 2021. Foto Stortinget (fra videopptak).

Comments


bottom of page