top of page

Svar fra kunnskapsministeren på spørsmål fra FrP om linjetilbud ved folkehøgskoler og prioriteringer

I spørretimen på Stortinget 31. mai kom det spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til statsråd Guri Melby om bevilgning til folkehøgskoler. Hjemdal stilte spørsmål ved bevilgning til linjer som "Cosplay", "Global misjon", "Dragshow" og "Paragliding i Karibien".


Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby svarte på spørsmålet 7. juni, og uttalte bl.a.


"Regjeringen mener at folkehøgskoler er en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet. For mange unge mennesker er et år på folkehøgskole en viktig og annerledes erfaring i tiden mellom videregående opplæring og videre utdanning eller arbeidsliv. Ved siden av læringen er også den sosiale dimensjonen en viktig del av folkehøgskoleåret. Mer enn én av ti ungdommer tar et år på en av landets mer enn 80 folkehøgskoler.


Folkehøgskolenes faglige frihet og brede samfunnsoppdrag om folkeopplysning og allmenndannelse er et kjennetegn ved skoleslaget. Dette henger sammen med tradisjonen om å være en skole for hele mennesket, hvor man skal lære både av, om og for livet. Regelverket setter få faglige begrensninger for innholdet i læringsopplegget. Samtidig har folkehøgskolene og elevene som har gått der, stor betydning på mange samfunnsområder og innenfor næringer som kultur, friluftsliv og reiseliv. Jeg har tillit til at folkehøgskolene vurderer hvilke fagfelt og innretninger på kursene som bidrar til å oppfylle skolenes samfunnsoppdrag. "



Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Marte Garman (Kunnskapsdepartementet)













Avisen Dagen tar også opp spørsmålet fra Silje Hjemdal om folkehøgskolene:


Les innlegget til Hans Fredrik Grøvan (KrF) i Dagen (07.06.21) om folkehøgskolenes egenart, som kritiserer Silje Hjemdal (FrP) for manglende forståelse på hva folkehøgskole er.


I Dagen (03.06.21) er Silje Hjemdal (FrP) intervjuet om samme sak, hvor daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, kommenterer at kritikken fra Hjemdal bommer og viser at Hjemdal ikke har god nok kjennskap til folkehøgskolene. Rektor ved Helgeland Folkehøyskole, Redvald Hjulstad sier til Dagen at FrP er veldig velkommen til å besøke skolen for å få førstehåndskunnskap om linjetilbudet.


– Meningen med mangfoldet i linjene er at elevene skal bygge på sine interesser og slik lære seg praktisk kunnskap, forståelse, samarbeid, også om seg selv, skriver Anne Tingelstad Wøien i en e-post til Dagen.


– Det er kunnskap som er viktig for alle yrker, mener hun.


Wøien mener at folkehøgskolenes «allmenndannende og folkeopplysende hovedfilosofi» gjør at skolene hører til i utdanningssystemet.


– Vi vil gjerne at politikerne bruker enda mer penger på folkehøgskolene, og spesielt på forskning, skriver Wøien.


Comments


bottom of page