top of page

Revidert smittevernveileder for folkehøgskolene

Folkehøgskolene nærmer seg starten på ett nytt folkehøgskoleår og skolene er nå i full gang med forberedelser til dette, inkludert tiltak for å unngå smitte på skolen. Folkehøgskolerådet har, sammen med de fire andre folkehøgskoleorganisasjonene (NKF, FHF, IF og IKF), revidert smittevernveilederen for folkehøgskolene, som kan være til hjelp ved oppstart.


Folkehøgskolene viste i fjor at planer for smittevern tilpasset skoleslagets egenart har fungert på en god måte. Alt i samarbeid med lokale helsemyndigheter. Ansvaret for smittevernplaner ligger fortsatt på virksomheten (skolen). Veilederen kan bidra til revisjon av skolens egne planer før nytt skoleår. Vi vet samtidig at skolene har bygd bred kompetanse, og at skolene sammen med lokale helsemyndigheter finner gode, tilpassede løsninger.


For revidert smittevernveileder, se fil under:

Smittevernveileder for folkehøgskolene rev august 2021
.pdf
Last ned PDF • 291KB

Informajonsskriv til folkehøgskolene:

Infoskriv til skolene - Covid19 6.august 2021
.pdf
Last ned PDF • 159KB

Illustrasjonsfoto fra WixComments


bottom of page