top of page

Ressurser til utfyllingen av årets klimaregnskap ligger nå ute!

Klimaregnskapet for 2022 skal leveres innen 1. april 2023. Nå kan du se gjennom ressursene fra webinaret 16. februar, der miljøkonsulent Jan Vogt gikk gjennom noen av fjorårets resultater og nye detaljer ved årets klimarapportering.

Illustrasjonsfoto fra Wix

Hvorfor levere?

Mål 1 i Bærekraftvedtaket innebærer at skolene innen 2030 skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019), med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen. For å måle klimagassutslipp i folkehøgskolen, inngikk Folkehøgskolerådet et samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Slik ble klimarapporteringsverktøyet dere kjenner til utviklet.


Under COP27 2022, lovet Norge å kutte sine utslipp med 55% innen 2030. Dette er viktig, for om vi skal klare å nå målene i Parisavtalen, kreves det umiddelbare og kraftige utslippskutt i alle sektorer. Vi har et høyt utslipp i Norge. Mens verdens overforbruksdag i 2022 er 28. juli for verden samlet sett, er den i Norge allerede 12. april.

Vi har et høyt utslipp i Norge. Bilde: NRK

Oppsummering klimarapporteringen 2021

Folkehøgskolene har allerede tatt store og viktige grep for å redusere sine utslipp. I 2021 var det totale klimagassutslippet 8 391 tonn CO2, mot 10 395 tonn i 2020 og 24 487 tonn CO2 i 2019. I snitt blir dette 159 tonn per skole i 2021, som tilsvarer 1,59 tonn per person. Tallene fra 2021 viser altså at utslippene er en tredjedel av hva de var i 2019. Likevel har 2020 og 2021 vært preget av pandemi, og mye mindre reising. Spørsmålet er dermed om vi ser en varig endring, eller om nedgangen skyldes kansellerte flyreiser og lockdown. Det er derfor det er så viktig å få inn tall fra 2022 - et år med mer normal reisevirksomhet.


Vogt peker på at et av de viktigste tiltakene fremover er å i større grad satse på sirkulær økonomi, med tiltak som gjenbruk, redesign og andre innovative og kreative løsninger. Som Vogt understreket - tenk nytt, skap engasjement gjennom fokus på positive erfaringer, sett mål og gjennomfør tiltak, og involver elever!

Vi må utnytte ressursene mye bedre! Bilde: Jan Vogt

Nytt for årets utfylling

For 2022 er innrapporteringen endret slik at omregningen av reise kan registreres rett inn i Miljøfyrtårn-verktøyet. Det vil si at man har integrert utslippsfaktorene. Man bruker fortsatt Excel-skjemaet for utregning av transport, men man slipper nå å summere før man legger inn. Se detaljert veiledning om dette i videoen og i presentasjonen nedenfor.


Lykke til med utfyllingen!


Her kan du se opptaket fra webinaret 16.02:


Her kan du laste ned presentasjonen:

Presentasjon innrapportering 2022
.pdf
Last ned PDF • 4.05MB


Har du spørsmål om utfyllingen?

Ta kontakt med

- miljøkonsulent Jan Vogt v/ jan@totalmiljo.no

- rådgiver i FHSR Katinka Grane v/ katinka@folkehogskole.no
Comments


bottom of page